Rekonstrukcja wypadków drogowych

Rzeczoznawstwo samochodowe

Pomiary i animacje 3D

ekspertyzy | analizy techniczne | opinie | doradztwo
nowoczesny sprzęt badawczy i oprogramowanie

Prowadzimy oględziny miejsc dotkniętych powodzią, pożarem, osunięciem gruntu lub nawałnicą. Sporządzamy raport obejmujący zasięg i wielkość szkód wraz z dokumentacją fotograficzną. Wyniki opracowywane są według wytycznych organów prowadzących postępowanie lub organów zlecających zakres prac.

W naszej opinii zawieramy wszelkie informacje dotyczące zniszczeń, uszkodzeń oraz zasięgu obszarów dotkniętych pożarem, powodzią, suszą czy uszkodzeniami na skutek innych czynników naturalnych. Prowadzimy również dokumentację katastrof budowlanych. Wykonujemy modelowanie 3D zniszczeń, weryfikujemy zmiany i uszkodzenia w odniesieniu do obszarów lub budowli przed wystąpieniem zmian. Wspomagamy prace badawcze oraz uzupełniamy ekspertyzy biegłych zajmujących się danym zdarzeniem o pomierzone i przygotowane przez nas dane.

Dokumentacja terenów objętych klęską żywiołową
Dokumentacja pożaru – wypalanie traw.