Rekonstrukcja wypadków drogowych

Rzeczoznawstwo samochodowe

Pomiary i animacje 3D

ekspertyzy | analizy techniczne | opinie | doradztwo
nowoczesny sprzęt badawczy i oprogramowanie

Pomiary oraz dokumentacja obszarów, na których znajdują się składowiska i magazyny odpadów oraz innych substancji lub towaru.

Wykonujemy szczegółową dokumentację oraz analizy terenów oraz budynków przeznaczonych pod nielegalną działalność. Inwentaryzujemy fabryki i magazyny, w których znajdują się składowiska różnego pochodzenia materiałów, tytoniu, odpadów komunalnych czy innych wyrobów zakazanych. Realizujemy również pomiary w miejscach, w których odbywa się nielegalne wydobywanie kopalin i kruszyw. Zabezpieczamy miejsca podpalenia lub umyślnego uszkodzenia danego mienia. Wykonujemy techniczne raporty zawierające dane powierzchniowe, objętościowe, opisy i charakterystyka miejsc, zabezpieczone ślady i przedmioty w technice 3D wraz z wymiarowaniem. Współpracujemy z organami prowadzącymi postępowanie wyjaśniające.

Dostarczamy zdjęcia poglądowe z aparatów cyfrowych, dronów oraz wyniki pomiarów tachimetrem i skanerem podczas oględzin wnętrz budynków. W komplecie przekazywana jest opinia zawierająca wykazy tabelaryczne, ortofotomapy, ortofotoplany, dane wektorowe oraz zdjęcia cyfrowe.

Pomiar tachimetryczny - oględziny nielegalnego składowiska
Pomiar tachimetryczny składowiska
Nielegalne składowisko - oględziny
Nielegalne składowisko – oględziny
Nielegalne składowisko - widok z drona
Nielegalne składowisko – widok z drona