Rekonstrukcja wypadków drogowych

Rzeczoznawstwo samochodowe

Pomiary i animacje 3D

ekspertyzy | analizy techniczne | opinie | doradztwo
nowoczesny sprzęt badawczy i oprogramowanie

Co to jest inżynieria odwrotna?

Inżynieria odwrotna (ang. Reverse Engineering) to proces, w którym na podstawie szczegółowego pomiaru rzeczywistego obiektu tworzy się jego dokumentację w formie 3D (modelowanie) bądź 2D (CAD, PDF).

Metody pomiaru obiektów

Pomiar realizujemy metodą skanowania optycznego 3D wspomaganego fotogrametrią bliskiego zasięgu. Proces tworzenia dokumentacji jest realizowany poprzez specjalistyczne oprogramowanie do generowania precyzyjnych siatek trójkątów (siatki mesh). Za rekonstrukcję rzeczywistych obiektów w 3D odpowiedzialni są wykwalifikowani inżynierowie posiadający bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania danych oraz ich przetwarzania.

Zalety inżynierii wstecznej

Konsekwencją nadmiernego eksploatowania maszyn, urządzeń, silników lub innych podzespołów odpowiedzialnych za dany proces jest zużywanie się tych elementów, a w najgorszym przypadku ich trwałe uszkodzenie. W takich przypadkach najszybszym sposobem likwidacji danego problemu jest wymiana uszkodzonej części lub wybranego modułu na nowy egzemplarz. Niestety dosyć powszechnie na rynku występuje kłopot z uzyskaniem takiego komponentu ze względu na ograniczenia w ofercie sprzedaży, terminach realizacji zamówienia lub wysokiego kosztu samego zakupu. Częstym utrudnieniem wpływającym na czas usunięcia konkretnej usterki jest brak aktualnej dokumentacji technicznej maszyny lub podzespołu odpowiedzialnego za dany proces. A to wpływa tym samym na koszta, jakie musi ponieść firma w związku z zaprzestaniem realizacji danego procesu.

Najlepszym wyjściem z takiej sytuacji jest zastosowanie inżynierii odwrotnej, która w sposób precyzyjny odtwarza rzeczywisty obiekt, przenosząc jego parametry do dokumentacji technicznej (rzuty 2D oraz model bryłowy). Metoda oparta o inżynierię wsteczną jest bardzo szybka, relatywnie tania oraz wyróżniająca się dokładnością pomiaru rzędu pojedynczych milimetrów. Gotowa dokumentacja pozwala na wyprodukowanie nowego zamiennika, który często okazuje się kilka a nawet kilkakrotnie tańszy od oryginalnego odpowiednika.

Inżynieria odwrotna w wypadkach drogowych

Inżynierię odwrotną wykorzystujemy podczas badania deformacji i uszkodzeń pojazdów oraz maszyn. Model wygenerowany na podstawie chmury punktów przetworzonej do postaci wektorowej stosujemy jako materiał porównawczy z model wzorcowym (dokumentacja projektowa). Realizujemy wysokorozdzielcze modele 3D z dbałością o najmniejsze detale zachowując geometrię, kształt oraz parametry danego obiektu. Zabezpieczamy i odtwarzamy ślady, części oraz elementy i powierzchnie samochodów osobowych, ciężarowych, komunikacji zbiorowej, budowlanych oraz każdego rodzaju maszyn. Wyniki wykorzystują nasi biegli sądowi podczas opiniowania i analizy zdarzeń drogowych. Wspomagamy prace organów prowadzących postępowanie karne w zdarzeniach kryminalnych. Dostarczamy modele śladów oraz powierzchni stanowiących ważne materiały dla dalszych analiz realizowanych przez techników.

Co otrzymujemy w wyniku stosowania inżynierii odwrotnej?

Produktami końcowymi są m. in.:

  • dane CAD w 2D (rzuty boczne, dolne, górne) danego obiektu
  • analiza porównawcza obiektu zużytego lub uszkodzonego z modelem wzorcowym (często tworzonym z istniejącej dokumentacji technicznej)
  • projektowanie nowych elementów do istniejących komponentów lub ich rozbudowa
  • aktualizacja dotychczasowej dokumentacji technicznej
  • tworzenie części zamiennych (oszczędność czasu i pieniędzy)
  • zabezpieczenie obiektów i śladów z wysoką precyzją – oględziny 3D realizowane zza biurka

Realizujemy zlecenia dla firm oraz klientów indywidualnych wykonując skanowanie 3D oraz opracowywanie modeli do formatów STL, OBJ czy PLY. Wykonujemy również animację 3D zeskanowanych elementów w celach prezentacyjnych lub marketingowych.

Skanowanie powierzchni pojazdu osobowego
Skanowanie powierzchni pojazdu
Chmura punktów - wynik skanowania ręcznego wnętrza pojazdu
Skan wnętrza pojazdu