Rekonstrukcja wypadków drogowych

Rzeczoznawstwo samochodowe

Pomiary i animacje 3D

ekspertyzy | analizy techniczne | opinie | doradztwo
nowoczesny sprzęt badawczy i oprogramowanie

Wykonujemy kosztorysy napraw pojazdów i ustalamy ich wartości rynkowe na potrzeby likwidacji szkód komunikacyjnych i nie tylko.

Kosztorys napraw pojazdów