Rekonstrukcja wypadków drogowych

Rzeczoznawstwo samochodowe

Pomiary i animacje 3D

ekspertyzy | analizy techniczne | opinie | doradztwo
nowoczesny sprzęt badawczy i oprogramowanie

W celu uzyskania maksymalnej dokładności stosujemy pomiar tachimetryczny, skaning oraz modelowanie 3D, oparte na lotniczej dokumentacji fotograficznej, wykonywanej z niskiego pułapu. Zastosowanie powyższych technologii eliminuje ryzyko pominięcia istotnych szczegółów, a jednocześnie umożliwia precyzyjne ich umiejscowienie względem dowolnego układu współrzędnych. Uzyskane rysunki oraz modele mogą zostać wprost importowane do programów wspomagających rekonstrukcję oraz analizę zdarzeń np. PC – CRASH.

Oględziny kryminalistyczne - sztucer
Oględziny kryminalistyczne w 3D
Oględziny pojazdu powypadkowego
Oględziny pojazdu 3D