Rekonstrukcja wypadków drogowych

Rzeczoznawstwo samochodowe

Pomiary i animacje 3D

ekspertyzy | analizy techniczne | opinie | doradztwo
nowoczesny sprzęt badawczy i oprogramowanie

Współpraca medyków sądowych ze specjalistami z zakresu analizy i rekonstrukcji zdarzeń drogowych umożliwia m.in. rozstrzygnięcia w zakresie: osoby kierującej pojazdem, ustawienia kolizyjnego pieszego względem pojazdu w chwili potrącenia, czy też korzystania przez poszkodowanych z pasów bezpieczeństwa. Zapewniamy również kompleksową obsługę w tym zakresie.

Medycyna sądowa - modelowanie 3D
Modelowanie 3D denata