Rekonstrukcja wypadków drogowych

Rzeczoznawstwo samochodowe

Pomiary i animacje 3D

ekspertyzy | analizy techniczne | opinie | doradztwo
nowoczesny sprzęt badawczy i oprogramowanie

Usługi w zakresie modelowania 3D

Świadczymy kompleksowe usługi modelowania 3D bazując na pomiarze tachimetrycznym, skanowaniu optycznym oraz fotogrametrii (aparat, drony). Wykonujemy szczegółową inwentaryzację oraz rekonstrukcję obiektów. Precyzyjnie odtwarzamy kształty, powierzchnię, detale oraz nanosimy zmiany na modele 3D.

Jednym z formatów danych dostarczanych przez naszą firmę jest chmura punktów. Zawiera ona wszystkie istotne detale, które pozwalają na precyzyjne odtworzenie kształtu i geometrii obiektu, ukształtowania terenu lub konstrukcji budowli. Są to potężne zbiory punktów zawierające kluczowe informacje o obiekcie takie jak: współrzędne 3D oraz barwy odwzorowane wedle indeksu RGB. Rozdzielczość chmury jest dostosowana do wymagań zlecenia. Realizujemy zarówno modele dla rozległych obszarów (rozdzielczość centymetrowa) jak i dla małogabarytowych obiektów (rozdzielczość < 1 mm). Modelowanie 3D wsparte jest również pomiarami uzupełniającymi w trakcie wizji terenowej lub oględzin obiektów.

Wykonujemy analizy i opinie bazując na modelach trójwymiarowych. Weryfikujemy korelacje obiektów, badamy zmiany w geometrii, analizujemy widoczność oraz przeszkody, uwzględniamy ukształtowanie powierzchni terenu w rekonstrukcji zdarzeń.

Wyniki dostarczamy w wielu formatach. Są to m. in.:

 • surowa chmura punktów (E57, LAS)
 • dokumentacja techniczna (CAD 2D/3D)
 • model wektorowy (PLY, OBJ, STL)
 • model z nałożoną teksturą
 • szkice/plany 2D
Rekonstrukcja zdarzenia drogowego
Rekonstrukcja zdarzenia drogowego
Model 3D nielegalnego składowiska
Model składowiska 3D

Obszary zastosowań

 • obliczenia objętości, pola powierzchni lub różnic wysokości
 • badania zniekształceń i uszkodzeń pojazdów
 • inwentaryzacja stanu technicznego obiektów, budowli
 • tworzenie map różnicowych uwidaczniających zmiany powierzchni na przestrzeni czasu
 • analiza modelu projektowego z modelem rzeczywistym
 • wizualizacja i animacja 3D
 • generowanie numerycznych modeli terenu
 • cyfrowa archiwizacja obiektów w 3D
 • kreowanie wirtualnego środowiska dla specjalistycznych programów, badań
 • i wiele więcej