Rekonstrukcja wypadków drogowych

Rzeczoznawstwo samochodowe

Pomiary i animacje 3D

ekspertyzy | analizy techniczne | opinie | doradztwo
nowoczesny sprzęt badawczy i oprogramowanie

Współcześnie produkowane pojazdy są często wyposażone w moduły EDR, zawierające dane elektroniczne, które są zapisywane w przypadku zderzenia. Dane te stanowią często istotną część analizy wypadku drogowego. Zajmujemy się zarówno odzyskiwaniem i zabezpieczaniem tego typu danych, jak również ich późniejszą interpretacją.

Sterownik
Wykres_CDR