Szkolenia

Oferujemy szkolenia w zakresie:

  1. Oględziny kryminalistyczne miejsc zdarzeń.
  2. Techniki oględzin dla likwidatorów ubezpieczeniowych.
  3. Sposoby pozyskiwania danych na potrzeby likwidacji szkód komunikacyjnych.