Usługi

Przykładowy model 3D z miejsca zdarzenia drogowego

Instrukcja obsługi:
Lewy przycisk myszy – obracanie modelu 3D
Scroll – przybliżanie / oddalanie widoku.
Ikonka z trzema liniami poziomymi – menu z narzędziami

Kosztorysy napraw i wycena wartości pojazdów

Wykonujemy kosztorysy napraw pojazdów i ustalamy ich wartości rynkowe na potrzeby likwidacji szkód komunikacyjnych i nie tylko.

Weryfikacja przebiegu pojazdów

Przeprowadzamy kompleksowe badania pojazdów pod kątem weryfikacji ich rzeczywistego przebiegu wykorzystując m. in. zaawansowane narzędzia diagnostyczne.

Ślady elektroniczne

Współcześnie produkowane pojazdy są często wyposażone w moduły EDR, zawierające dane elektroniczne, które są zapisywane w przypadku zderzenia. Dane te stanowią często istotną część analizy wypadku drogowego. Zajmujemy się zarówno odzyskiwaniem i zabezpieczaniem tego typu danych, jak również ich późniejszą interpretacją.

Inwentaryzacje obiektów oraz terenów

Wykonujemy szczegółową dokumentację oraz analizy terenów oraz budynków. Inwentaryzujemy fabryki i magazyny, w których znajdują się różnego rodzaju składowiska. Wykonujemy techniczne raporty zawierające dane powierzchniowe, objętościowe, opisy i charakterystyka miejsc, zabezpieczone ślady i przedmioty w technice 3D wraz z wymiarowaniem.

Kryminalistyczne oględziny miejsc zdarzeń i pojazdów

W celu uzyskania maksymalnej dokładności stosujemy pomiar tachimetryczny, skaning oraz modelowanie 3D, oparte na lotniczej dokumentacji fotograficznej, wykonywanej z niskiego pułapu. Zastosowanie powyższych technologii eliminuje ryzyko pominięcia istotnych szczegółów, a jednocześnie umożliwia precyzyjne ich umiejscowienie względem dowolnego układu współrzędnych. Uzyskane rysunki oraz modele mogą zostać wprost importowane do programów wspomagających rekonstrukcję oraz analizę zdarzeń np. PC – CRASH.