Rekonstrukcja wypadków drogowych

Rzeczoznawstwo samochodowe

Pomiary i animacje 3D

ekspertyzy | analizy techniczne | opinie | doradztwo
nowoczesny sprzęt badawczy i oprogramowanie
crash

ANALIZA I REKONSTRUKCJA
WYPADKÓW DROGOWYCH

crash

KRYMINALISTYCZNE OGLĘDZINY
MIEJSC ZDARZEŃ I POJAZDÓW

crash

INWENTARYZACJE OBIEKTÓW
ORAZ TERENÓW

crash

MEDYCYNA SĄDOWA

crash

ŚLADY ELEKTRONICZNE

crash

INŻYNIERIA ODWROTNA

crash

MODELOWANIE 3D

crash

ORTOFOTOMAPY

crash

KOSZTORYS I WYCENA

crash

INWENTARYZACJE TERENÓW
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA

crash

WERYFIKACJA PRZEBIEGU
POJAZDÓW

crash

SZKOLENIA I DORADZTWO