Wypadki drogowe

Panorama z miejsca zdarzenia drogowego

Instrukcja obsługi:
Lewy przycisk myszy – obracanie widoku panoramicznego 360 stopni.
Scroll – przybliżanie / oddalanie widoku.
Ikonka w kształcie kwadratu – widok pełnoekranowy.

Ślady wypadku – inwentaryzacja i wymiarowanie

✔ pomiar z dokładnością geodezyjną

✔ odtwarzanie śladów z fotografii lotniczej

✔ tworzenie modeli 3D miejsc zdarzeń drogowych

✔ wydobywanie informacji ze zdjęć cyfrowych

✔ stosowanie państwowych danych geoprzestrzennych

Określenie deformacji pojazdów 2D i 3D

✔ metoda CRASH-3

✔ precyzyjne modelowanie uszkodzeń pojazdów

✔ integracja modeli SOLID z chmurą punktów

Analiza i rekonstrukcja wypadków drogowych

✔ oględziny miejsc zdarzeń i pojazdów

✔ interdyscyplinarne badanie przebiegu wypadków

✔ wizualizacje oraz animacje 3D

✔ bogata baza pojazdów

✔ modelowanie i korelacja przeszkód terenowych

✔ odtwarzanie rzeczywistej rzeźby terenu

Modelowanie sylwetek pojazdów oraz ich części

✔ tworzenie sylwetek pojazdów do symulacji

✔ odtwarzanie pojedynczych części samochodów

✔ analizy różnicowe i objętościowe

✔ badanie widoczności

✔ inżynieria odwrotna

Badanie zapisów tachografów cyfrowych i analogowych.

✔ zabezpieczenie danych

✔ odczyt

✔ analiza laboratoryjna

✔ interpretacja danych