Kategorie
Blog

Fotogrametria czyli nowy wymiar analizy i rekonstrukcji zdarzeń drogowych

Co to jest fotogrametria oraz czy sprawdza się podczas badania przyczyn wypadku drogowego? Jakie korzyści można osiągnąć z przekształcenia zdjęć cyfrowych do postaci trójwymiarowych modeli pojazdów i terenu? Przyjrzymy się temu zagadnieniu w niniejszym artykule.

Czym zajmuje się fotogrametria? W wielkim uproszczeniu fotogrametria to technika pozwalająca na odtworzenie kształtów, wymiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie fotografii cyfrowych. Powszechnie stosowana jest w wielu branżach m. in. geodezji, inżynierii odwrotnej, grafice 3D, architekturze czy archeologii. Ze względu na potencjał informacyjny jaki niosą ze sobą dane trójwymiarowe wydobyte z obrazów cyfrowych ma ona niekwestionowane zalety podczas realizacji wymagających badań i analiz.

Biorąc pod uwagę wspomniane zalety spróbujemy odpowiedź na podstawowe pytania, mianowicie czy fotogrametria również sprawdza się podczas analizy i rekonstrukcji zdarzeń drogowych oraz czy każdy z nas może zostać fotogrametrą?

Podobnie jak w przypadku wielu innych dziedzin technicznych stosowanych w życiu codziennym, fotogrametria również musi spełniać pewne założenia aby mogła być właściwie i odpowiedzialnie stosowana do realizacji zaawansowanych zadań. Jakość badań zdarzeń drogowych wspierana przez dane 3D jest w pełni zależna od poprawności wyników opracowań fotogrametrycznych. Podstawowym narzędziem pracy podczas wykonywania zadań z zakresu fotogrametrii jest aparat cyfrowy. Większość z nas posiada na wyposażeniu model, który charakteryzuje się określonymi parametrami technicznymi (rozdzielczość, ogniskowa, dystorsja). W przypadku generowania trójwymiarowych modeli, zdjęcia cyfrowe muszą spełniać pewne kryteria techniczne. Dowolność w sposobie wykonywania fotografii może przełożyć się na zwiększenie podatności na błędy w rekonstrukcji oraz obniżenie jakości chmury punktów. Chmura (eng. point clouds) to milionowy zbiór punktów o współrzędnych X, Y, Z wyświetlany w barwach RGB czyli produkt pośredni fotogrametrii cyfrowej.

Nieznajomość parametrów dystorsji, zagadnień doboru właściwych ustawień aparatu oraz sposobu wykonywania zdjęć może wpłynąć na zafałszowanie danych lub obniżenie jej użyteczności. Bez kontroli oraz właściwej interpretacji chmury, otrzymujemy zniekształcone lub źle odwzorowane dane, które w sposób nieświadomy mogą być interpretowane przez biegłego podczas prac badawczych. Wiedza z zakresu fotogrametrii oraz doświadczenie oparte o wykonanie dziesiątek, a nawet setek produktów bazujących na zdjęciach cyfrowych pozwala na umiejętne wykonywanie rekonstrukcji obiektu lub ukształtowania terenu. Obejmuje on proces od samego skanowania w terenie po uzyskanie wartościowego modelu 3D.

Niestety coraz częściej obserwuje się na rynku amatorskie podejście do zagadnień fotogrametrii. Co prawda otrzymujemy ciekawe wyniki końcowe lecz nie zawierają one żadnych dodatkowych informacji odnośnie jakości tych opracowań. Taki materiał nie powinien, a nawet nie może stanowić podkładu pod realizację rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Dlaczego? Ponieważ powoduje to podatność na błędne oceny i wnioski podczas opiniowania takiego zdarzenia. Tylko doświadczenie oraz znajomość zasad fotogrametrii umożliwi użytkownikowi prawidłowe posługiwanie się tą metodą w trakcie wykonywania badań z zakresu rekonstrukcji miejsc zdarzeń i oględzin pojazdów.

Idąc krok naprzód zastanówmy się teraz w jaki sposób fotogrametria wpływa na jakość analizy i oceny zdarzeń?

Klasyczne metody dokumentacji miejsc zdarzeń bazują na pomiarach drogomierzem kołowym oraz poglądowych i szczegółowych zdjęciach cyfrowych. Szkic z miejsca zdarzenia to zgeneralizowany rzut 2D zawierający uproszczoną geometrię terenu, obiektów, położenia pojazdów oraz pozostawionych śladów. Nieprecyzyjne określenie początku układu SLO1/SLO2/SPO w znaczący sposób wpływa na dalsze pomiary, zmniejszając tym samym ich dokładność.

Duże znaczenie ma również doświadczenie, które przekłada się na umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych oraz dbałość o przeprowadzenie kompletnej dokumentacji zdarzenia. Oczywiście deniwelacja terenu, pochylenia podłużne czy poprzeczne drogi, ubytki w nawierzchni,koleiny oraz skarpy przydrożne są praktycznie pomijane w takiej dokumentacji. A jak wiadomo często ma to kluczowe znaczenie podczas rekonstrukcji zdarzenia drogowego.

Zastosowanie fotogrametrii pozwoli na kompletne, szczegółowe odtworzenie miejsca zdarzenia. Poza danymi w rzucie płaskim otrzymujemy również informacje o ukształtowaniu terenu (dysponujemy współrzędnymi „Z”). Przy potężnych chmurach punktów dostrzegane są nawet niewielkie ślady, których rozdzielczość terenowa wynosi poniżej 1 cm/pix! Jest to potężnych nośnik danych geoprzestrzennych, na podstawie których można zrekonstruować nawet bardzo skomplikowane zdarzenia, uwzględniając wszelkie informacje z modelu 3D.

Takie materiały można wykorzystać do badania korelacji obiektów, ich wzajemnego położenia, analizy widoczności czy nawet interpretacji przeszkód terenowych. Jest to również niezawodna metoda wizualizacji zdarzenia podczas wykonywania symulacji. Sąd, prokuratura czy świadkowie zupełnie inaczej spostrzegają zdarzenie drogowe, gdy w czytelny oraz szczegółowy sposób zostaje zaprezentowany materiał z rekonstrukcji wypadku. Chmura punktów zintegorwana z pomiarami terenowymi i sylwetkami obiektów 3D pozwala w niespotykany dotąd sposób zaprezentować zdarzenie z pespektywy wirtualnych oględzin 3D.

Nasz zespół Crashlab stosuje fotogrametrię praktycznie w każdym postępowaniu cywilnym oraz karnym. Posiadamy specjalistów, którzy z wykształcenia są geodetami, specjalizującymi się w fotogrametrii i nowych technologiach, co pozwala nam na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Dzięki naszym technikom oraz doświadczeniu dostrzegamy znacznie więcej, a wynik naszych prac często zmienia oblicze danej sprawy.