Kategorie
Case Study

Symulacja zdarzenia drogowego w miejscowości Rąbień

Próba pokonania skrzyżowania o ruchu okrężnym przez pojazd osobowy marki Suzuki w miejscowości Rąbień. Przedstawiamy dość nietypowy przypadek zdarzenia drogowego, polegający na próbie pokonania samochodem skrzyżowania o ruchu okrężnym (ronda) na wprost.

Próba ta zakończyła się właściwie sukcesem, ponieważ pojazd uczestniczący w zdarzeniu przekroczył skrzyżowanie, przy czym nie nadawał się już do dalszej jazdy. W danym przypadku zdarzenie drogowe zostało zarejestrowane przy pomocy kamery przemysłowej. Zapis kamery umożliwiał odtworzenie ruchu pojazdu w chwili dojazdu do miejsca zderzenia, w jego trakcie oraz zaraz po wypadku drogowym.

Głównym zadaniem w przedmiotowym przypadku było określenie przybliżonej prędkości pojazdu podczas wjazdu na skrzyżowanie. Ustalenie tej prędkości było możliwe na podstawie analizy czasu przejazdu pojazdu, danego odcinka drogi. Wyzwaniem w danym przypadku było odtworzenie geometrii rejonu miejsca zdarzenia, nie tylko w układzie płaskim, ale również przestrzennym.

W celu odtworzenia rzeczywistej geometrii rejonu miesjca zdrzenia stworzono model trójwymiarowy, oparty na lotniczej dokumentacji fotograficznej, wykonanej podczas oględzin. Wygląd skrzyżowania i jego okolic po wykonaniu skalowanego modelu trójwymiarowego przedstawiono poniżej:

Symulację ruchu pojazdu oraz wizualizacje oparte na obliczeniach symulacyjnych wykonano przy pomocy programu wsmoagającego analizę i rekonstrukcję wypadków drogowych PC – Crash. Wyniki symulacji w formie wizualizacji przedstawiono poniżej: